חטמית עין הפרה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Alcea acaulis