ארכובית הלבנון © Photo: Erga Aloni  
 
Polygonum libani