שיטה מלבינה תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Faidherbia albida