שיטה מלבינה , פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Faidherbia albida