חרוב מצוי תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Ceratonia siliqua