שיטת המשוכות תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Vachellia farnesiana