שיטה סוככנית ערבה, דצמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Acacia tortilis