איקליפטוס המקור תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Eucalyptus camaldulensis