דולב מזרחי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Alhanan Levavi  
 
Platanus orientalis