גומא הפפירוס תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Cyperus papyrus