שיטה סוככנית תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Acacia tortilis