אדר סורי , מרץ תמונה קודמת  © Photo: Lior Almagor  
 
Acer obtusifolium