צלף קוצני תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Capparis spinosa