איקליפטוס המקור אילנות, 7-2014 תמונה קודמת  © Photo: Ailon Calev  
 
Eucalyptus camaldulensis