איקליפטוס אדום מצנפת תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus erythrocorys