ורד הכלב תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Rosa canina