איקליפטוס מריתי נחל אסף תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Zvika Avni  
 
Eucalyptus spathulata