איקליפטוס המקור , 10-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Eucalyptus camaldulensis