איקליפטוס מריתי באר שבע תמונה הבאה  © Photo: Zvika Avni  
 
Eucalyptus spathulata