איקליפטוס אדום מצנפת תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Eucalyptus erythrocorys