איקליפטוס מסמרי 'כדורי-קק"ל' תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Eucalyptus gomphocephala 'Kaduri-KLL'