איקליפטוס כתום תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Eucalyptus  'Torwood'