שיטה חד-קרנית תמונה הבאה  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia horrida