צמחים פולשים מהווים מטרד וסכנה מפני שהם משתלטים על שטחים טבעיים ודוחקים משם את האוכלוסיה הטבעית של צמחי הבר. דחיקה זאת גורמת לשינויים להרס של בתי גידול טבעיים אלה.

חשוב לצמצם את אוכלוסיות הצמחים הפולשים או לפחות למנוע את התפשטותם. ניסיון העבר מלמד שעל-מנת להצליח בפעולות למען הסביבה יש לשתף בכך את הציבור הרחב. צעד ראשון הוא הפצת הידע והמודעות לבעיה. התנאי הוא היכרות וזיהוי של הצמחים הפולשים.

כאן מוצגים 50 צמחים מכלל הפולשים בישראל שהם המסוכנים ביותר וגורמים לנזקים קשים במקומות רבים, במקווי-מים, בשטחים פתוחים בשדות ובגינות.

הגופים "הירוקים" הכריזו מלחמה כנגד הצמחים הפולשים וקוראים לכל אחד להצטרף לפעולה חשובה זאת של צמצום האוכלוסיות שלהם ולמניעת התפשטותם. 

כל אחד מאתנו יכול להשפיע ולצמצם את ממדי התופעה של התפשטות הצמחים הפולשים בארץ:

למידע נוסף על מינים פולשים, המלצות על צמחים מומלצים ובלתי מומלצים לגינון באתר החברה להגנת הטבע

דווחו מיידית על כל צמח פולש שזיהיתם

אסתר מרצעני איזדרכת מצויה טבק השיח טבק השיח לנטנה ססגונית איכהורניה עבת רגל חלבלוב הכדורים דטורה זקופת פרי דטורה נטויית פרי סלביניה צפה לכיד הנחלים פיסטיה צפה- חסת המים עשבת המרעה כנפון זהוב טיונית החולות שיטה כחלחלה דושן שעיר אספרג מנוצה מלוח ספוגי אזולה שרכית קוכיה הודית קייצת מסולסלת קייצת קנדית דודניאה דביקה חלבלוב הדגניים פיקוס קדוש קיקיון מצוי סולנום זיתני ושינגטוניה חסונה חמציץ נטוי חמציץ נטוי פרקינסוניה שיכנית זיפנוצה חבוי פלפלון דמוי אלה פיקוס השדרות לפופית כפנית פיקוס בנגלי פיטולקה אמריקאית אמברוסיה מכונסת רב-מוץ מחוספס צחר כחלחל ינבוט המסקיטו שיטת עלי ערבה שיטה חד קרנית פוקה קוצנית איילנטה בלוטית חלבלוב נטוי צלקנית החרבות חלבלוב שעיר פרי חלבלוב פושט ירבוז פלמר ירבוז מופשל
החברה להגנת הטבע קק"ל רמת הנדיב שה"ם משרד החקלאות המשרד להגנת הסביבה רשות הטבע והגנים אתר צמח השדה