נמצאו 311 צמחים, מציג דף 7 מתוך 11.
עמוד: 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12
מיופורום פלטיקארפום
Myoporum platycarpum
מיופורום פלטיקארפום
מילה אמריקנית
Fraxinus americana
מילה אמריקנית
מילה אירופאית
Fraxinus excelsior
מילה אירופאית
מילה פנסילוונית
Fraxinus pennsylvanica
מילה פנסילוונית
מילה ירוקת-עד
Fraxinus uhdei
מילה ירוקת-עד
מילה סורית
Fraxinus syriaca
מילה סורית
מיש דרומי
Celtis australis
מיש דרומי
מיש אפריקני
Celtis africana
מיש אפריקני
מיש בונגה
Celtis bungeana
מיש בונגה
מיש רחב-עלים
Celtis latifolia
מיש רחב-עלים
מיש מערבי
Celtis occidentalis
מיש מערבי
מכנף נאה
Tipuana tipu
מכנף נאה
מללויקה אליפטיקה
Melaleuca elliptica
מללויקה אליפטיקה
מללויקה מאפירה
Melaleuca incana
מללויקה מאפירה
מללויקה מחודדת
Melaleuca acuminata
מללויקה מחודדת
מללויקה לנסאולטה
Melaleuca lanceolata
מללויקה לנסאולטה
מללויקה  פרייס
Melaleuca preissiana
מללויקה פרייס
מללויקה  מסורגת
Melaleuca alternifolia
מללויקה מסורגת
מללויקה  מכסיפה
Melaleuca argentea
מללויקה מכסיפה
מללויקה  אמירית %27קומפקט%27
Melaleuca pentagona 'Compact'
מללויקה אמירית 'קומפקט'
מללויקה  מחופה %27רבולושן גרין%27
Melaleuca bracteata 'Revolution Green'
מללויקה מחופה 'רבולושן גרין'
מללויקה  רחבת-עלים
Melaleuca leucadendra
מללויקה רחבת-עלים
מקלורה זהובה
Maclura pomifera
מקלורה זהובה
משמש מצוי
Prunus armeniaca
משמש מצוי
סבל ננסי
Sabal minor
סבל ננסי
סבל   פלמטו
Sabal palmetto
סבל פלמטו
סבריניה אשכרועית
Atalantia buxifolia
סבריניה אשכרועית
סופורה יפנית
Sophora japonica
סופורה יפנית
סופורה אמריקנית
Sophora secundiflora
סופורה אמריקנית
סיאגרוס רומנזוף
Syagrus romanzoffiana
סיאגרוס רומנזוף

עמוד: 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12