אלה ארץ-ישראלית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pistacia palaestina