מיש דרומי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Celtis australis