שיטת הסוכך תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Acacia tortilis