אלה ארץ-ישראלית ג, 3-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Pistacia palaestina