שיטה כחלחלה תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Acacia saligna