אלה ארץ-ישראלית שפלה, 9-2020 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pistacia palaestina