מורינגה מכונפת משתלת גילת תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Moringa  oleifera