מורינגה מכונפת תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Moringa  oleifera