מורינגה מכונפת תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Moringa  oleifera