מורינגה מכונפת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Moringa  oleifera