מללויקה מחופה 'רבולושן גרין' תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Melaleuca  bracteata 'Revolution Green'