אנוגיסוס בנטיי אילנות, 11-2016 תמונה קודמת  © Photo: Sima Kagan  
 
Anogeissus bentii