שיטת שפנר תמונה הבאה  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Acacia schaffneri