בוהיניה סמלה תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Bauhinia semla