איקליפטוס קלילנד תמונה קודמת  © Photo: Zvika Avni  
 
Eucalyptus clelandii