איקליפטוס קלילנד תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Zvika Avni  
 
Eucalyptus clelandii