שיטה צהובת-גזע אילנות, 4-2015 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Vachellia xanthophloea