איקליפטוס המקור תת-מין סובצינראה אילנות, 4-2015 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus camaldulensis subsp. subcinerea