איקליפטוס מכלוא טרבוט אילנות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus x trabutii