שיטה צהובת-גזע גן בואטני אוניברסיטת תל-אביב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Vachellia xanthophloea