איקליפטוס שמוט משתלת גילת תמונה קודמת  © Photo: Pablo Chercasky  
 
Eucalyptus tereticornis