איקליפטוס מולוקנה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus moluccana