איקליפטוס סידרוקסילון תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus sideroxylon