איקליפטוס חיוני , 7-2014 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus salubris