איקליפטוס סרג'נט משתלת גילת, 7-2014 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Eucalyptus sargentii